Horování - Skalkaření - Český ráj - Sušky 5/2003

Náš další kurs lezení, kterého jsme se zúčastnili byť jen na jeden den a tentokrát i s dětmi. Našimi vyučujícími byli opět Soňa a Šimon. Jako vynikající učební pomucka se ukázalo být laserové ukazovátko, které si Šimon půjčil od našoho mladýho a ukazoval nám kde na skále jsou chyty...Byla to velká legrace.

Odehrávalo se to v Suchých skalách, což jsou skalní útvary z pískovce a nacházejí se vpravo, odbočíte-li ze silnice z Turnova na Železný Brod.


© Copyright Martin Kaňok 2006. Všechna práva vyhrazena.